Privacybeleid

Maak je een vergelijking of schaf je een product of dienst via ons aan? Dan ontkom je er niet aan om gegevens in te vullen. Wij begrijpen dat je daar meer over wilt weten. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor mijn (persoons)gegevens?

Checkout Nederland B.V., gevestigd aan het Weena 248 3012 NJ Rotterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk hierbij aan jouw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Als je onze site bezoekt vragen we je om cookies toe te staan. Als je dat niet goed vindt, slaan we alleen informatie op die echt nodig is om de site te laten werken. Bijvoorbeeld om te zorgen dat we je niet steeds dezelfde vragen stellen, of je je gegevens tijdens een bezoek niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies.

Verder verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met checkout.nl, zoals klanten en contactpersonen van partners.

Welke gegevens gebruiken wij?

Het verschilt per product of dienst welke gegevens wij nodig hebben. Meestal vragen wij je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. 

Wij gebruiken je gegevens:

 • om een vergelijking voor je te kunnen maken.
 • om je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • om je te adviseren welke producten of diensten bij jouw situatie passen.
 • om het product of dienst van je keuze voor je aan te vragen of te laten leveren door één van onze partners.
 • om een review te plaatsen.
 • om gepersonliseerde nieuwsbrieven toe te sturen.
 • om bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben.

Verder gebruiken wij jouw gegevens om contact met je te houden:

 • om je te informeren over producten of diensten die je bij hebt aangekocht.
 • als je ons laat weten wat je van een mail of onze website vindt.
 • om beter te begrijpen hoe je wil dat we met je communiceren. Dit doen we via de e-mail, zodat we onze communicatie met jou hierop kunnen aanpassen. Wil je dat niet? Dan kun je de vraag altijd onbeantwoord laten of ons vragen je keuze te verwijderen. We zetten dit er ook altijd bij als we dat doen.

En verder gebruiken wij jouw gegevens:

 • om fraude en misbruik tegen te gaan en ons aan de wet te houden.
 • om wetenschappelijk en statistisch (markt-)onderzoek te doen, bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen of ons aanbod van producten en diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te laten sluiten.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Hieronder een aantal voorbeelden van contactmomenten die we vastleggen.

Telefoon
Checkout helpt je graag via de telefoon. Om te zorgen dat wij je nog beter van dienst kunnen zijn, nemen wij telefoongesprekken op. Dit laten we je wel altijd eerst even weten. We nemen gesprekken op voor trainings- en opleidingsdoeleinden of om terug te luisteren wat we met elkaar hebben afgesproken. De gespreksopnames bewaren wij maximaal 1 jaar. Om onze service elke dag beter te kunnen maken analyseren we deze gesprekken. Zo kunnen wij onze experts continue blijven trainen. Ook zien wij op deze manier hoe vaak er over bepaalde onderwerpen gebeld wordt. Hier kunnen wij dan onze dienstverlening op afstemmen.

Brieven en e-mails
De brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen bewaren wij in je adviesdossier.

Social media
Als je met ons communiceert via social media, zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter, dan bewaren wij deze vragen en reacties.

Klanttevredenheidsonderzoek (NPS)
Wij willen de beste service aan onze klanten bieden. Om te kijken of dat is gelukt, vragen we je soms om ons te beoordelen. Misschien heb je aangegeven dat het eigenlijk veel beter kon. We kunnen je dan benaderen om te vragen hoe wij volgens jou onze service nog beter kunnen maken.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Jouw gegevens slaan wij op binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan voorkomen dat we gegevens, die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar is gevestigd. Als van toepassing is, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze.

​Delen van gegevens

Alleen wanneer het nodig is delen wij je gegevens met anderen. Wij verkopen je gegevens niet en versturen nimmer gegevens naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • verkooppartners wanneer jij via checkout.nl een bestelling plaatst of een informatieformulier invult. De verkooppartners heeft de gegevens nodig om de overeenkomst die jij met hem bent aangegaan te kunnen uitvoeren. Bij een informatie aanvraag krijgt de verkooppartner jouw contactgegevens om contact op te kunnen nemen.
 • technische dienstverleners die ons helpen bij het leveren van onze diensten aan jou. Daarbij kun je denken aan de partij die onze website in de host of partijen die ons helpen om (veilig) informatie uit te wisselen.
 • partijen die ons helpen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of fraude te bestrijden.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang wij die nodig hebben. Bijvoorbeeld om een product of dienst te leveren die je van ons vraagt, zolang je een klacht of rechtszaak daarover kunt indienen en als het moet van de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens, of maken je gegevens anoniem.

Als wij je gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. Met behulp van de anonieme gegevens doen we wetenschappelijk en statistisch (markt-)onderzoek, bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen of ons aanbod van producten en diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te laten sluiten.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Heb je toch een (beveiligings-)probleem gevonden? In ons Responsible Disclosure beleid lees je hoe je dit veilig aan ons kunt melden.

Verder zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Ook hebben onze medewerkers duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Daarnaast laten we bij checkout.nl regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Geven we jouw gegevens aan iemand anders dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Jouw rechten zijn bij wet geregeld. Je hebt recht om:

 • jouw gegevens bij ons opvragen.
 • jouw gegevens te laten veranderen als die niet kloppen.
 • jouw gegevens te laten verwijderen. Het komt vaak voor dat wij je gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij je gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens. Als je bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden, maar dit kan ook via deze pagina. Je mag ook emailen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt, zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • jouw toestemming stoppen. Gaf je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • jouw gegevens over te dragen. Wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf
 • het gebruik van je gegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.

Hoe maak je gebruik van jouw rechten?

Stuur ons een brief of een e-mailbericht en kies voor het onderwerp privacy. Stuur daarbij of upload een kopie van je paspoort of ID-kaart. Maak daarbij alsjeblieft je burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar. Als we je geïdentificeerd hebben, verwijderen we de kopie van je paspoort of ID-kaart weer. Uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je bericht, krijg je van ons een reactie.

Vraag, tip of klacht?

Heb je een vraag, tip of klacht over privacy bij Checkout? Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Checkout via [email protected]. Je kunt ook een brief sturen naar:

Checkout Nederland B.V.
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Weena 248
3012 NJ Rotterdam

Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de bevoegde autoriteit.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid veranderen. Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 1 februari 2019.

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.