Close Menu
Pinnen? Ja, graag!

Pinnen? Ja, graag!

Pinnen ja graag

Pinnen ja graag

Praktische informatie

Ook handig voor alarmering

Een dubbel netwerk is niet alleen een issue bij pinnen maar is ook aan de orde bij alarmeringssystemen.

Verzekeringsmaatschappijen stellen strenge eisen aan winkels met een groot overvalrisico - zoals juweliers - zodat de kans dat een alarmbericht niet arriveert bij een particuliere alarmcentrale (PAC) minimaal is.

Met een dubbele verbinding is het eenvoudiger aan die strenge regels te voldoen dan met een enkele. Door eisen voor het pinnen en alarmering te combineren, kunnen ondernemers vaak kosten besparen.

085-3034821