Close Menu
Pinnen? Ja, graag!

Pinnen? Ja, graag!

Pinnen ja graag

Pinnen ja graag

Betalingsverkeer

Wat is betalingsverkeer?

Onder betalingsverkeer wordt verstaan de organisatie van de betalingen. Een betaling houdt in: het leveren van een overeengekomen prijs voor geleverde goederen of diensten.

Vroeger vonden betalingen plaats in de vorm van ruilhandel. Het ruilen op de markt werd op een gegeven moment vervangen door het ruilen van goederen tegen een universeel betaalmiddel, namelijk geld. Dat geld werd bewaard en gegarandeerd door een speciaal daarvoor opgerichte instelling, de bank.

In de loop van de 20e eeuw is het gebruik van contant geld deels verdrongen door het girale betalingsverkeer. Vrijwel niemand krijgt zijn loon nog contant uitbetaald, alles verloopt via de bank. Al deze girale betalingen samen vormen het "betalingsverkeer".

Voor het binnenlands betalingsverkeer in Nederland geldt uitsluitend de Nederlandse wetgeving. 
Internationale betalingen zitten ingewikkelder in elkaar, er kunnen verschillende valuta in het spel zijn en in elk geval zijn er verschillende wetgevers die ieder een deel van de betaling gereguleerd hebben.

085-3034821