Nieuwsbrief

3 oktober 2018

Nieuwsbrief september - uitgave 23

Checkout.nl gaat vernieuwen

Sinds september 2018 wordt de website Checkout.nl actueel gehouden door een nieuwe partij. In deze nieuwsbrief willen wij de nieuwe beheerders van Checkout.nl graag voorstellen. De komende periode gaan ze hard aan de slag om de website te transformeren tot een nieuw concept waarin de ondernemer en leverancier elkaar nog makkelijker kunnen vinden. De nieuwe website gaat gebruik maken van de nieuwste technologieën en inzichten om dit te realiseren. In het eerste kwartaal van 2019 gaat de nieuwe website live.

 

“Mijn naam is Ralph Oudshoorn en samen met Camiel Kuiper en Marco van Etten zijn wij 4 jaar geleden begonnen met ondernemen. We zijn gestart met de digitale collectebus voor goede doelen en vanuit daar hebben we een aantal bedrijven opgezet. Door onze ervaring met de payment industrie, ervaringen als ondernemer en onze expertise in software ontwikkeling zijn wij met Checkout.nl in contact gekomen. We hebben veel zin om van Checkout een nieuwe website te maken om de bezoeker aan de juiste dienst of het juiste product te koppelen. Komende maanden gaan we met zoveel mogelijk leveranciers om tafel om ervoor te zorgen dat iedereen kan participeren bij onze nieuwe lancering.”

 

Met deze verandering betekent het ook dat Checkout goed heeft gekeken naar haar eigen verdienmodel. Na de lancering van de nieuwe website zal Checkout een commercieel model gaan hanteren. Binnenkort zal hier meer informatie over beschikbaar komen, maar wij komen ook graag bij iedereen langs om in gesprek te gaan.

 

Van links naar rechts: Camiel, Ralph en Marco

 

“Wij hebben veel zin in de uitdaging om de website te vernieuwen en kijken ernaar uit om kennis te maken! Mail mij gerust als er vragen zijn. Ik ben bereikbaar per mail: r.oudshoorn@checkout.nl.

 

 

 

Campagne Contactloos betalen

Sinds deze week is de nieuwe campagne voor contactloos betalen live. Doel is om mensen die nog niet contactloos betalen hier wel toe aan te zetten. Dat is best een grote groep. Het grote aantal contactloze transacties (51% van alle pintransacties) komt van mensen bij wie contactloos betalen inmiddels een automatisme is geworden. Doe je het eenmaal, dan doe je het steeds vaker.

 

In overleg met de werkgroep Pinnen, ja graag is door Betaalvereniging Nederland een commercial gemaakt waar de ‘piepjes’ die je hoort na een geslaagde transactie de hoofdrol. De commercial is sinds 24 september op televisie en online. Daarnaast worden Google-advertenties ingekocht. De campagne loopt t/m december. Meer info of de commercial bekijken? https://www.pin.nl/campagnes/ 

 

 

Kosten pinnen verder gedaald door contactloos betalen

De kosten van een gemiddelde pintransactie voor een ondernemer zijn de afgelopen 3 jaar verder gedaald. Deze daling is voor een belangrijk deel het gevolg van het toenemend gebruik van contactloos betalen. Contactloos betalen zorgt ervoor dat  betalingen sneller gaan. Dat werkt door in de kosten van het pinnen.

 

Een gemiddelde contante betaling is voor een ondernemer inmiddels 70% duurder dan een gewone pinbetaling. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen naar de kosten van het toonbankbetalingsverkeer in 2017.

 

Horeca en markt maken inhaalslag

Het totaal aantal transacties in het toonbankbetalingsverkeer steeg ten opzichte van 2014 met 4% (naar 6.065 miljoen). Daarbinnen steeg het aantal pintransacties met 26% en daalden contante transacties met 17%. Deze beweging zien we in alle sectoren -en dat heeft een gunstig effect op de kostenontwikkeling.

 

Met name binnen de horeca en op de markt is de mogelijkheid om te pinnen sterk gegroeid de afgelopen periode. In de horeca wordt de pinpas bij 92% van alle horecagelegenheden geaccepteerd, terwijl dat in 2014 nog 80% was. Bij de ambulante  handel geldt dat inmiddels 85% van de kooplieden de pinpas accepteert (2014: 55%).

 

Contante betaling 70% duurder dan een pinbetaling

Een gemiddelde contante betaling kost een ondernemer inmiddels  €0,29, een gemiddelde pinbetaling €0,17. Ten opzichte van 2014 zijn de gemiddelde kosten van contante betalingen 16% gestegen en die van pinbetalingen 11% gedaald. Een contante  betaling is inmiddels 70% duurder dan een pinbetaling.

 

Kostendruk betalingsverkeer 2014-2017 gelijk gebleven

De totale kosten van het betalingsverkeer bij alle toonbankinstellingen (detailhandel, horeca, tankstations en ambulante handel) houden gelijke tred met de totale bestedingen bij de toonbankinstellingen en stegen tussen 2014 en 2017 licht. De totale  kosten stegen in 2017 met 6% naar €1,415 miljard. De kostendruk – de kosten uitgedrukt als percentage van de omzet – is over de jaren heen nagenoeg gelijk gebleven met 1,2%.

 

Ondanks de dalende aantallen contante transacties komt het grootste deel van de kosten nog steeds voor rekening van contante betalingen (€697 miljoen). Pinbetalingen kosten in totaal € 561 miljoen, terwijl het aantal pinbetalingen inmiddels meer dan de helft van alle betalingen uitmaakt.

(link naar het volledige onderzoek: http://www.efficientbetalen.nl/websites/efficientbetalen/docs/Kosten_van_het_toonbankbetalingsverkeer_2017_2.pdf ).