Close Menu
Pinnen? Ja, graag!

Pinnen? Ja, graag!

Pinnen ja graag

Pinnen ja graag

Trends
2 november 2017

Betalingsverkeer in MKB-detailhandel en -horeca

Het aandeel contante betalingen aan de kassa daalt al enkele jaren. In 2016 hebben consumenten 45% van hun aankopen bij winkels, benzinestations, horeca en andere gelegenheden betaald met contant geld. Sinds 2015 betalen consumenten meer aankopen met de pinpas dan met contant geld. In 2016 werd 54,5% van alle betalingen gepind. Het aandeel creditcardbetalingen is al enkele jaren stabiel met 0,5%.

De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen heeft afgelopen zomer (augustus/september) een telefonische enquête uit laten voeren naar de omgang met betalingsverkeer door MKB-ondernemers in detailhandel en horeca. Het onderzoek is door Panteia uitgevoerd onder 350 MKB-ondernemers. In dit artikel leest u allereerst hoe ondernemers op dit moment omgaan met contant geld, vals geld detectie en pinnen. Daarna schetsen we in hoeverre ze op de hoogte zijn van toekomstige ontwikkelingen. Dit laatste valt tegen.

Meeste MKB-ondernemers storten nog steeds zelf wekelijks het ontvangen contante geld af
Ondanks de sterke daling van de contant betalingen, gaat het nog steeds om een groot bedrag aan contant geld dat de ontvangende bedrijven moeten verwerken: 38 miljard euro in 2016.  De meeste ondervraagde ondernemers (93%) storten geregeld hun contante geld af bij hun bank, zodat het ontvangen geld op de door hen gewenste bankrekening komt te staan. De helft (53%) doet dit 1x per week of vaker en ruim een kwart (27%) een of twee keer per maand.

De meeste MKB-ondernemers, die contant geld afstorten, doen dit zelf bij een sealbag- of afstortautomaat van hun bank (83%). Daarnaast maakt circa 12% van deze groep MKB-ondernemers gebruik van een professionele waarde-transporteur, eventueel in combinatie met een slimme kluis of ander cashmanagementsysteem. Redenen om hiervoor te kiezen zijn veiligheid, service en gebruiksgemak. Tenslotte is er nog een kleine groep MKB-ondernemers (4%) die rechtstreeks aan de bankbalie haar contante geld afstort.

Tweederde van de MKB-ondernemers gebruikt vals geld detectie-apparaat

Bijna een kwart van de ondervraagde MKB-ondernemers (23%) geeft aan in het afgelopen jaar weleens een vals biljet aangeboden gekregen te hebben. Lang niet alle MKB-ondernemers kunnen echter een vals eurobiljet herkennen. Slechts 60% van de ondervraagde MKB-ondernemers denkt dat zij dit kunnen. Bijna een derde van de MKB-ondernemers (29%) maakt geen gebruik van detectie-apparatuur om bankbiljetten op echtheid te controleren. Degenen die hier wel gebruik van maken, doen dit vooral bij bepaalde (hoge) bedragen (37%) of als een biljet er verdacht uitziet (12%). 

 

Bekendheid en acceptatie Retourpinnen neemt toe
Zoals hiervoor reeds aangegeven worden de meeste betalingen aan de kassa in Nederland gepind. Het aantal pinbetalingen is in 2016 gestegen naar 3,57 miljard betalingen. De totale waarde hiervan is 97 miljard euro. Consumenten kiezen ook steeds vaker voor contactloos betalen met hun pinpas of hun mobiele telefoon. De opkomst van contactloos betalen is medebepalend voor een blijvende groei van pin.  95% van de ondervraagde MKB-ondernemers accepteert pinbetalingen en ruim de helft (56%) accepteert contactloos. 

Bijna driekwart van de ondervraagde MKB-ondernemers (71%) is bekend met Retourpinnen. Dit was in 2016 nog 59%, wat betekent dat de bekendheid van retourpinnen bij MKB-ondernemers ten opzichte van 2016 is toegenomen. Van de MKB-ondernemers die hun klanten de mogelijkheid bieden om artikelen te retourneren en die bekend zijn met retourpinnen, biedt inmiddels 22% het ook aan. 

Minderheid MKB-ondernemers weet wat er op hen af komt
Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangegeven gaat er de komende jaren veel gebeuren rondom het betalingsverkeer in Nederland. En dit zal een grote impact hebben op alle MKB-detaillisten in detailhandel en horeca. Toch blijken slechts weinig van de onderzochte ondernemers zich hier druk om te maken (13%). Bijna twee derde van de onderzochte ondernemers maakt het niet uit hoe hun klanten in de toekomst gaan betalen en welke kosten dit voor hen met zich meebrengt. Zij maken zich ook niet druk over de rol die grote spelers als Apple en Google in het betalingsverkeer kunnen gaan spelen en hebben geen behoefte aan meer informatie over veranderingen in de Europese regelgeving. Het lijkt erop dat de MKB-ondernemers zich hier niet zo druk over maken, omdat ze niet zo goed op de hoogte zijn van alle veranderingen en wat deze exact voor hen gaan betekenen.

Enkele voorbeelden hiervan:

  • minder dan de helft (44%) van de MKB-ondernemers is ervan op de hoogte dat in 2020 alle betaalterminals contactloze betalingen moeten kunnen accepteren. Alle betaalterminals die dit niet kunnen moeten voor 2020 worden vervangen;
  • minder dan een derde (31%) van de MKB-ondernemers is ervan op de hoogte dat zij vanaf 13 januari 2018 geen toeslagen meer ogen rekenen voor pinbetalingen en de meest gangbare creditcardtransacties. Dat is Europese regelgeving.
085-3034821